O cvičení

Původem čínskému systému tchaj-ťi čchüan se také říká meditace v pohybu. Takto je vyučováno i v nabízeném kurzu. Naše praxe je zaměřena na práci s principy tchaj-ťi čchüan a pochopení jeho podstaty. Základní princip tchaj-ťi (tai chi) spočívá ve vzájemné souhře protikladných sil JIN a JANG. Důraz je kladen na uvolnění těla a mysli, otevření kloubů, správnou pozici těla, na koordinaci a harmonizaci pohybu. To má příznivé zdravotní účinky na tělo i mysl a navrací životní rovnováhu. 

Tchaj-ťi je předáváno prostřednictvím vybraných forem stylu YANG a stylu SAN FENG, se zařazením forem čchi kungu. Zařazována je i masáž chodidel a meditace v sedě. V průběhu školního roku bychom měli mj. zvládnout naučit se celou formu Země stylu Yang. Větší část cvičení probíhá v tichu; nenásledujeme hudbu, ale přírodu. Pozorujeme vlastní tělo, emoce a mysl.

 

Kontakt

René Kyselý 775 421 480 renekysely2@gmail.com